The Remoralization of Illness

Borger og Sundhed, UCC
257 views
Arthur Frank fra Calgary University holdt oplæg på en konference om Narrative Medicine i efteråret 2016 på UCC Campus Nordsjælland.