Infomøde om Spec.tildeling på PU 1

Pædagoguddannelserne
315 views
28. maj 2018
28. maj 2018 på Campus Nordsjælland
Gennemgang af tildelingsrammerne og Dagtilbud